VARSÅGOD HÄR KOMMER DINA LÄNKAR!

Kul att du intresserar dig för Silva Ultramind ESP! Hoppas du gillar startpaketet.

För mig personligen var kursen i Silva Ultramind ESP en viktig vändpunkt i mitt liv – så viktig att jag vill jobba med att lära andra dessa effektiva tekniker. Jag håller kurser då och då i Stockholmstrakten. Får jag hjälp att dra ihop en grupp kommer jag gärna även till andra platser i landet.

Varmt välkommen på en kurs om du skulle få lust!

Klicka på bilden nedan för att ladda ner den 12 sidor långa PDF-filen: Mind-tekniker för den moderna människan – en introduktion.

Nedanför den finns ljudfilen med den långa centreringsövningen. Det svagt tickande ljudet i bakgrunden är en alfa-frekvens som hjälper till att guida din hjärna till rätt medvetandenivå. Lycka till!

Bättre och bättre för var dag/ Karin

mind-tekniker-for-den-moderna-manniskan-2