Välkommen till hemsidan!


Det här är en nyskapad hemsida för att sprida kunskapen om José Silva och hans fantastiska bidrag till förståelsen av den mänskliga potentialen. Här kommer du att kunna läsa om José Silvas liv och om kurserna som han skapat. Huvudfokus kommer att ligga på Silva Ultramind ESP eftersom det är den grenen av Silvafamiljen som jag själv företräder.

Du kan ha stor glädje utav silva-tekniker i ditt liv på många olika områden. Titta runt lite på hemsidan. Blir du nyfiken så är du varmt välkommen på en kurs!