VAD MAN LÄR SIG

DJUP AVSLAPPNING/MEDITATION

Du lär dig att gå ner i djup meditation och avslappning på bara någon minut. Det är utifrån den här medvetandenivån som teknikerna sedan utövas. Du kan dock ha stor glädje utav denna förmåga is sig. När du befinner dig där så är du i en mental frizon. Stressen smälter iväg, relgelbunden träning kan få kronisk huvudvärk och andra stressymtom att försvinna. Kroppen går in i uppbyggnads- och reparationsfas. Kreativiteten stimuleras. Det är lätt att fokusera på sina mål utan att distraheras. Meditation i sig rekommenderas allt oftare för att förebygga värk och kronisk sjukdom.

Under en helgkurs kommer du att åtnjuta ca 10 långa meditationer i dessa djupa alfa- och theta-tillstånd, ledd av en utbildad instruktör.

FÖRSTÅELSE OCH KONTROLL ÖVER SITT SINNE

Är du överviktig? Röker du? Har du problem att motivera dig till saker? Har du ett hälsoproblem? Vet du inte hur du ska gå vidare yrkesmässigt eller med din träning? Ibland kan det vara svårt att veta vem man ska vända sig till för att få råd om nästa steg. Vem känner dig tillräckligt bra för att kunna sätta sig in i alla aspekter av ditt problem? Din bästa guide är faktiskt du själv – eller förlängningen av dig själv i form av ditt högre jag, en gudomlig makt eller hur du nu väljer att se på det enligt din egen livsåskådning.

I Silva Ultramind ESP lär du dig  en teknik som kallas den Mentala Filmtekniken, genom vilken du kan få guidning i att hitta nästa logiska steg för att lösa ditt problem.
Sen använder du en annan teknik som kallas för 3-scens-tekniken för att få hjälp att införliva den nya vanan eller det nya målet för att nå lösningen. Det är en tvåstegs-process som är mycket kraftfullare än vanlig mål-visualisering.

ATT HELA SIG SJÄLV OCH ANDRA

Modern forskning börjar nu på allvar visa det som José Silva vetat och undervisat sedan 60-talet – att vårt sinne, dvs. våra tankar och känslor, är drivkraften bakom allt helande.

Under helgen lär du dig mentala tekniker för att påverka processerna i din kropp.  Med dessa metoder kan du snabba upp en helande-process, lindra smärta etc. Du lär dig också hur du kan sända helande vibrationer eller visualiseringar till dina nära och kära. Dessa tekniker går bara att använda på positiva och kärleksfulla sätt.


KREATIV VISUALISERING – PÅ HÖG NIVÅ

Ditt sinne/ditt högre jag kan skapa ”sammanträffanden” och ”tillfällen” som tar dig mot dina mål. Med andra ord kan du med ditt sinne och tankekraft påverka verkligheten.

Om du med mentala tekniker försöker gå i en riktning som inte är del av din ”högre plan” så kommer du förmodligen inte att lyckas. I Silva Ultramind ESP uppmuntrar vi därför att använda de djupa medvetandenivåerna under sömnen för att hitta mål som är rätt för dig, i ett längre perspektiv.

UTVECKLA SIN INTUITION

Hela tiden i vårt liv gör vi olika val. Allt från vad vi ska ha för pålägg på smörgåsen till vilken människa vi ska anställa i vårt företag. Ofta gör vi våra val utifrån gammal vana, utifrån grupptryck eller av ren slentrian. Vad tror du skulle hända om du på bara ett par ögonblick kunde plocka fram all samlad erfarenhet och använda som grund till ditt val – åtminstone när det gäller val som är viktiga för dig?

Prova får du se! I Silva Ultramind ESP lär vi dig teknikerna – sen är det bara att träna.