OM HELGKURSEN

Det är en mycket praktisk kurs. Stor del av tiden gör man olika typer av övningar. Däremellan flikas det in teori för djupare förståelse.

Under den största delen av kursen befinner sig kursdeltagarna i djup avslappning, i ett medvetandetillstånd som skapar dominanta vågor av alfa eller theta i hjärnan. Detta för att inlärning fungerar bäst i detta medvetandetillstånd. Deltagaren kan dock när som helst välja att komma upp i helvaket tillstånd igen.

Övningarna är upplagda efter ett visst system som tränar upp våra förmågor steg för steg i en perfekt balans, utprovad och finjusterad i över 50 år.

Man skulle kunna jämföra kursen med ett perfekt fysiskt träningsprogram för att harmoniskt och effektivt bygga upp våra muskler. Våra mentala förmågor behöver också träning, precis som våra muskler – och det gör vi på kursen!

Under helgen varvas Centreringsövningar med Projektionsövningar samt olika Teknikövningar som sker individuellt eller i små grupper. Vi leker och experimenterar med hjärnans dolda funktioner. Stort fokus läggs på att lära sig att momentant gå ner i djupavslappning (alfa/theta-läge) och stanna där stabilt så länge man önskar, för att när som helst i vardagen kunna använda dessa mentala tekniker.