MER OM SILVA-KURSER

Silva-kurserna växte fram ur José Silvas över 20-åriga forskning med syfte att hjälpa sina barn till ett friskt och framgångsrikt liv. Den första officiella Silva-kursen hölls på 60-talet i Loredo, Texas. Idag finns hålls kursen i över 100 länder utav certifierade Silva-instruktörer, och tusentals människor världen över använder sig utav Silva-tekniker.

Silva Ultramind ESP är den version av kursen som José Silva utvecklade senast. Hans framforskade kunskaper om hjärnans potential har spridits i världen och vidareutvecklats till andra system inom Mental träning. Det speciella träningsprogram som han skapat för att lära människan utnyttja denna potential maximalt har dock stannat inom Silva-kurserna. Efter Josés död, 1999, var det flera släktingar som ville driva kursverksamheten vidare. För enkelhetens skull har de delat upp verksamheten/kurserna sinsemellan. Josés dotter Laura ansvarar numera för Silva-metoden. Hans brorson Alex ansvarar för Silva Ultramind ESP.

Har du en gång gått en kurs i Silva Ultramind ESP så kan du repetera den var som helst i världen, hos vilken Silva Ultramind ESP-instuktör du vill, till det mycket överkomliga priset av 500,- (eller motsvarannde).

Har du gått Silvametoden tidigare (i Sverige representerad av Duddu S.), är du välkommen till reducerat pris på 1500 ;-

Läs mer här:

Hur det startade

Om helgkursen

Vad man lär sig