Att lindra kronisk smärta


I egenskap av akupunktör och massör får jag ofta frågan om en Silva-kurs ger redskap för att lindra kronisk smärta. Så många människor i allt lägre åldrar lider idag av värk som tröttar ut och kanske stör sömnen på natten.
Mitt svar är ja. Det finns många olika bakgrunder till smärta så man kan naturligtvis inte dra alla smärtpatienter över en kam. Det finns dock faktorer som är gemensamma för alla.
Viktigt är dock att alltid låta utreda sin smärta hos läkaren så att man inte missar någon sjukdom som behöver behandlas medicinskt!
I Silvakurserna tränar vi mycket på att gå ner i djup avslappning. Vi lär oss att göra det på bara några ögonblick oavsett var vi befinner oss. I detta tillstånd slappnar både din kropp och ditt nervsystem av, vilket är en mycket viktig faktor för att komma tillrätta med smärta.
Smärta
Psykosomatiska sjukdomar har nästan blivit ett skällsord i västvärlden. Det har klangen av att inte vara riktiga sjukdomar. Sanningen är dock att alla kroppsliga problem påverkar psyket och alla mentala problem och blockeringar påverkar processerna i vår fysiska kropp. Det finns inga separata uppdelningar. Allt hör ihop.
Att ha ont skapar mycket stress. Detta kan i sin tur leda till depression, oro, ilska och framför allt utmattning. När ditt psyke kommer ur balans minskar din tolerans för smärta, vilket skapar en negativ cirkel. Genom regelbunden meditation/avslappning kan man ta sig ur denna loop och får vidare perspektiv på situationen vilket är en första förutsättning för att komma vidare i sitt tillfrisknande.
I ett stressat tillstånd kan man lösa en akut situation men inte se helheten eller göra en långsiktigt hållbar plan. När man kommer ner i djup avslappning förbättras de kognitiva förmågorna betydligt. Man kan här lättare separera smärtförnimmelsen från alla de etiketter och känslomässiga bindningar vi ofta sammankopplar med smärtan. Man får bättre kontroll på sitt tänkande, vilket skapar en bättre möjlighet att ändra på saker i livet som skapar stress. All stress kan vi inte ta bort, livet är inte bara ”a box of chocolate”, men genom avslappningsövningar och andra tekniker vi lär oss på Silva-kurserna kan du lära dig hantera stressorerna bättre så att de inte påverkar din fysiologi så mycket.
Det finns även rent fysiologiska effekter. I experiment har magnetröntgen på hjärnan under meditation visat att avslappningen i sig lugnar ner de områden i hjärnan som reagerar på smärta och stimulerar de områden som hjälper oss hantera och minska smärtan.
Oberoende av anledningen till din smärta är det här faktorer du kan dra nytta utav. I stressrelaterade sjukdomssyndrom som tex Fibromyalgi är det här förstås särskilt viktigt. De exakta faktorerna bakom Fibromyalgi är fortfarande oklara men man har bl a sett att denna grupp patienter ofta har ett överaktivt nervsystem som triggas utav olika typer av stress. De lever i ständigt stresspåslag (den sympatiska delen av nervsystemet är i dominans). Detta ger effekter i kroppen som spända muskler, snabbare och ytligare andning och strypta blodkärl, vilket faktiskt i sig kan ge smärta när tillståndet blir kroniskt. Spända muskler och strypta kärl ger sämre blodcirkulation vilket försvårar försörjning av näring och syre till cellerna och borttransport av cellernas sura avfallsprodukter. Även vätskemetabolismen kan påverkas och ge svullnader (ödem). Det stora kruxet hos den här patientgruppen är dock att hjärnan verkar feltolka signaler från yttre eller inre stimuli (höga ljud, rörig omgivning, starka känslor etc.) och omvandla dessa till fysisk smärta. Den här gruppen har ofta även sömnstörningar. Ett steg till bättre hälsa här är att genom regelbunden meditation/avslappning balansera ner överaktiviteten genom att stimulera kroppens lugn och ro-system, den parasympatiska delen av nervsystemet.
Mycket av ovanstående kan du lära dig genom att gå en kurs i Mindfulness  (vilket också rekommenderas inom sjukvården) eller meditation. En viktig skillnad med Silva-kurserna är att vi går minst ett steg längre.
Vi lär oss använda de ökade kognitiva förmågorna under djupavslappning på ett mycket effektivt sätt. Du får redskap som kan påverka ditt liv på olika sätt. Inte bara dämpa symtomen utan hitta orsaker och nya vägar att gå. Genom att lära sig fokusera på rätt saker kan man påverka processer i kropp och själ. Genom att lära sig lyssna på intuitionen öppnar sig många nya vägar. De flesta som gått en Silva-kurs uppskattar mest av allt känslan av att inte vara hjälplös längre. Att själv kunna påverka sin situation.